ΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

 

 

Η επίσκεψη και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου του Συλλόγου Αποφοίτων της DAAD Ελλάδος αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των κάτωθι όρων (οι οποίοι ισχύουν αμέσως από την πρώτη σας επίσκεψη σε αυτόν τον κόμβο):

 

  1. Η χρήση του δικτυακού τόπου του Συλλόγου Αποφοίτων της DAAD Ελλάδος υπόκειται στους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους, στους εθιμικούς κανόνες, καθώς επίσης και στα χρηστά ήθη. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον δικτυακό τόπο του Συλλόγου Αποφοίτων της DAAD Ελλάδος, διατίθενται στους χρήστες μόνον για πληροφοριακούς και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς σκοπούς. Η αναπαραγωγή για προσωπική χρήση ή για περαιτέρω μη εμπορική διάδοση σε τελικούς χρήστες (για εκπαιδευτικούς σκοπούς, έρευνα, ιδιωτική μελέτη ή εσωτερική κυκλοφορία εντός ενός οργανισμού) επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται δεόντως μνεία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του Συλλόγου Αποφοίτων της DAAD Ελλάδος και της πηγής. Τα γραφικά και οι εικόνες που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο προστατεύονται από πνευματικά και συγγραφικά δικαιώματα (copyright) και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του αντίστοιχου υπευθύνου. Τροποποίηση του υλικού του δικτυακού τόπου του Συλλόγου Αποφοίτων της DAAD Ελλάδος ή χρήση για άλλους σκοπούς διώκεται ποινικά.

 

  1. Στόχος του Συλλόγου Αποφοίτων της DAAD Ελλάδος είναι να παρέχει μέσω του δικτυακού της τόπου ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία. Αν επισημανθούν σφάλματα θα καταβληθεί άμεσα κάθε προσπάθεια για την διόρθωσή τους. Ωστόσο, τα στοιχεία και το υλικό που εμπεριέχονται σ’ αυτόν τον δικτυακό τόπο παρέχονται χωρίς καμία απολύτως εγγύηση για την ορθότητα και την ακρίβειά τους και ο επισκέπτης τα χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Ο Σύλλογος αποφοίτων DAAD Ελλάδος δε φέρνει ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) που μπορεί να επέλθει σε οποιονδήποτε από τη χρήση του δικτυακού της τόπου ή /και στοιχείων που περιέχονται σ’ αυτόν. Ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση των χρηστών, Ο Σύλλογος αποφοίτων DAAD Ελλάδος δύναται να πραγματοποιήσει αλλαγές και βελτιώσεις.

 

  1. Ο Σύλλογος αποφοίτων DAAD Ελλάδος δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από την χρήση συνδέσμων (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, καθώς και για τις πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται στις δικτυακές σελίδες των συνδέσμων της. Ο Σύλλογος αποφοίτων DAAD Ελλάδος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων προς τις οποίες διατηρεί συνδέσμους, ούτε είναι υπεύθυνη για την πολιτική ασφαλείας άλλων κόμβων, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών τους.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας και προκειμένου να αγοράσετε προϊόντα μας ή για να επικοινωνήσετε μαζί μας ή για να σας ενημερώσουμε μέσω newsletter, θα σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.λ.π). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από τον Σύλλογο αποφοίτων DAAD Ελλάδος και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία του προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Η ιστοσελίδα μας λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία. Τα προσωπικά δεδομένα που διαθέτουμε θα διατηρούνται με ασφάλεια εντός των συστημάτων μας για όσο χρονικό διάστημα ο Χρήστης είναι εγγεγραμμένος στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας. Τα στοιχεία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης.
Διαθέτουμε πιστοποιητικό ψηφιακής ασφάλειας SSL που έχει εκδοθεί από το μη κερδοσκοπικό οργανισμό Internet Security Research Group (ISRG) που εφαρμόζει την κωδικοποίηση PKCS #1 SHA-256 με κρυπτογράφηση RSA για όλες τις συναλλαγές χρηστών ιστοσελίδας.

Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες αστυνομικές, δικαστικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματος των τελευταίων και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. 

Ο Χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα μας δίχως να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούμε προσωπικά δεδομένα σας μόνο στην περίπτωση που επιθυμείτε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας.

Τα στοιχεία που θα χρειαστούμε σε περίπτωση που επιθυμείτε να προβείτε σε επικοινωνία μέσω της ιστοσελίδας μας είναι το ονοματεπώνυμο σας, η διεύθυνση (οδός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας), το τηλέφωνο, η ηλεκτρονική διεύθυνση. Η συλλογή των παραπάνω πληροφοριών λαμβάνει χώρα εφόσον ο Χρήστης εθελοντικά τις έχει καταχωρίσει και τις αξιοποιούμε μόνο για την ομαλή εξυπηρέτηση του.

Στο πλαίσιο της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας, Ο Σύλλογος αποφοίτων DAAD Ελλάδος χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του Χρήστη, χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες του browser σας. Δεν δημιουργούν βλάβες στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ούτε στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς και δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείων από τον υπολογιστή σας. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση της πρόσβασής σας, για στατιστικούς λόγους. Συνήθως, μπορείτε να τροποποιήσετε τον browser να αποτρέπει την χρήση cookies, υπάρχει όμως μεγάλη πιθανότητα ο ιστότοπος να μην λειτουργεί σωστά.

Σε κάθε περίπτωση η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/ χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.

Εάν κάποιος από τους επισκέπτες/ χρήστες δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίας της ιστοσελίδας μας.

 

TERMS OF USE FOR THIS WEBSITE

 

Visiting and using the website of DAAD Alumni – Greece entails unconditional acceptance of the following terms (applicable as of your very first visit to this website):

 

 

  1. The terms and conditions of use of this website of the DAAD Alumni – Greece as well as any amendments or modifications are governed and supplemented by Greek and EU Law and the relevant International Treaties, protocol rules and fair practises. Should any of the provisions of the terms contained herein be found to be incompatible with the above legal framework or becomes invalid, it shall automatically cease to apply and shall be removed, without in any way affecting the validity of the remaining terms.

    All the information contained on the DAAD Alumni – Greece website is made available to users solely for information purposes, and in no case for commercial purposes. Reproduction for personal use or further non-commercial dissemination to end users (for educational purposes, research, private study or internal circulation within an organisation) is allowed provided that you duly refer to all copyright notices of the DAAD Alumni – Greece and the source. The graphics and images that appear on the website are protected by intellectual property and copyright laws and may not be reproduced in any way without the written consent of the relevant responsible party. Modification of materials from the DAAD Alumni – Greece website or use for other purposes shall be prosecuted.

 

  1. The goal of DAAD Alumni – Greece is to provide exact and up-to-date information via the Internet. If errors are pointed out, every effort will be made to correct them immediately. Notwithstanding, the data and materials included in this website are provided with absolutely no guarantee as to their validity and accuracy, and visitors use them at their own liability. The DAAD Alumni – Greece bears no liability whatsoever, whether direct or indirect, for any losses (incidental or consequential) which anyone may incur due to the use of its website and/or the data included therein. At any time and without notice communicated to users, the DAAD Alumni – Greece may carry out alterations and improvements.

 

  1. The DAAD Alumni – Greece bears no liability whatsoever for information provided by third parties which this website links to via hyperlinks. They are not checked as to their content, their personal data privacy policy, their quality, and the completeness of services provided by the webmaster of this site.

Any questions regarding this information or information or sources outside this page must be addressed to the competent third parties and not the administrator of this site.

Links to other websites (whether simple links or banners) exist in the framework of the hosting of this site by a specific web host and all the foregoing continues to apply.

This web page is not liable for the content of these links and all visitors to this web page accept in advance our disclaimer of liability regarding their use and content.

The DAAD Alumni – Greece is not liable for losses of any kind – nature caused by the fact that information on the Internet is secure to a certain degree, with the possibility of its interception or dispatch to the wrong recipient or due at third party discretion to a different e-mail address.

The DAAD Alumni – Greece cannot guarantee that the website and pages will be free of viruses or any other element that may harm the operating system of the visitor’s computer. All users bear exclusive liability for their security, through the use of antivirus software, and the protection of their personal computer and its files from infection from computer viruses or destructive software applications, as well as combating any virus which may be detected.

It is hereby explicitly agreed that if any action or claim, whether administrative or judicial, resulting from any form of user violation or inappropriate and without prior notice complaint to third parties, is filed against the Website, users shall be obligated, on the one hand, to intervene in the relevant proceedings and, on the other, to compensate the website if it is obligated to pay compensation or other costs, or in the case where user action causes any kind of damage to the reputation of the DAAD Alumni – Greece.

 

PRIVACY POLICY

 

During your visit to our web page and in order to contact us or to receive updates via our newsletter, you will be asked to submit personal data (name, e-mail address, etc.). Any personal data you submit anywhere on the pages and services of our web page will be used exclusively by the DAAD Alumni – Greece alone, and they may not be used by any third party without following the provisions of Law 2472/97 regarding the protection of individuals, as applicable at any time.

Our web page operates in accordance with the applicable Greek and EU legislation. The personal data in our possession shall be securely retained in our system for as long as Users subscribe to our web page’s services. The data shall be deleted after the transactional relationship ends in any manner.

We hold an SSL digital security certificate issued by the nonprofit Internet Security Research Group (ISRG) that applies PKCS #1 SHA-256 encoding with RSA Encryption for all web page user transactions.

Archive data kept may be disclosed to the competent police, judicial and other administrative authorities, following their lawful request and in accordance with currently applicable legal provisions.

Users have the right, in the framework of the legislation on telecommunications privacy, to information and objection as envisaged in Articles 11 and 13 of Law 2472/1997. 

All visitors may browse our website without providing us with any personal data. We will require their personal data only if they wish to contact us.

The DAAD Alumni – Greece acknowledges the importance of Personal Data security for visitors and takes all the necessary measures, with the most up-to-date and advanced methods, in order to achieve the maximum security possible. All information related to personal data and transactions is  secure and confidential.

The data we will require if you wish to make a purchase via our web page, are your name, your address (street name, city, postal code), your telephone number, your e-mail address. Collection of the above data only takes place if Users voluntarily input it and we only utilise it to serve users. The data remains on our local accounting electronic system which is Firewall protected.

For the smooth operation of the services provided by our web page, the DAAD Alumni – Greece uses cookies. Cookies are small files which are sent and stored on User computers, using your browser’s functions. They do not cause damage to your computer or the files saved therein and they do not receive information on any documents or files on your computer. They are only used to facilitate your access or for statistical reasons. As a rule, you can modify your browser to block cookie use, however there is a significant likelihood that after doing so the website will not function properly.

In any event, our company reserves the right to change the terms of personal data protection after informing visitors/users within the existing or any future legal framework.